Unikatowe PIWO o smaku HISTORII

Beneficjent: 

Restauracja Stylowa Teresa Zug-Kubeczko

Tytuł projektu:

Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Cele i planowane efekty projektu:

Poprawa pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy i dywersyfikacja źródeł dochodu poprzez zwiększenie kompleksowości oferty. W tym celu planuje się z uruchomienie pubu z minibrowarem (umożliwiającym produkcję piwa rzemieślniczego) oraz rozbudową oferty ukierunkowanej na rodziny z dziećmi. Ponadto w ramach projektu przewidziano wzrost zatrudnienia, a także działania ukierunkowane na niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 723 238,77 PLN

Wartość dofinansowania UE: 499 799,15 PLN

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Ogłoszenia:

Rozeznanie rynku 1: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 2:

Przedmiotem zamówienia jest zakup generatora ozonu (ozonatora) w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 3:

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) stolika interaktywnego dla dzieci w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 1/2023 (09.05.2023): 

Przedmiotem zamówienia jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 2/2023 (12.05.2023): 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Usługi – dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia do organizacji imprez tanecznych, koncertów itp. w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”. W ramach zamówienia zaproponowana cena winna obejmować koszt zakupu, dostawy i montażu wraz ze szkoleniem w zakresie użytkowania.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 3/2023 (12.05.2023): 

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do butelkowania piwa (płuczka na 12 butelek, nalewarka ręczna karuzela, kapslownica pneumatyczna z kompresorem, etykieciarka ręczna) w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 4/2023 (12.05.2023): 

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów wyposażenia baru (sprzęty) – lodówka, zmywarka, kostkarka, ekspres, nalewak, kasy fiskalne w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 5/2023 (12.05.2023): 

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do baru – stoły i krzesła w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

Rozeznanie rynku 6/2023 (15.05.2023): 

Przedmiotem zamówienia jest lamp do baru w ramach projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”.

Link (do pobrania)

 

W związku z nieuzyskaniem ofert na realizację ogłoszonych zamówień w wyznaczonych terminach, Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu na składanie ofert.

W związku z powyższym oferty w ramach zamówień Nr 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 i 6/2023 należy składać:
– w formie pisemnej na adres: Restauracja Stylowa, Plac św. Walentego 2, 43-150 Bieruń
– w formie elektronicznej na adres e-mail: teresazug@wp.pl.
Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 12 czerwca 2023 roku.

 

W związku z nieuzyskaniem ofert na realizację ogłoszonych zamówień w wyznaczonych terminach, Zamawiający podjął decyzję o kolejnym przedłużeniu terminu na składanie ofert.

W związku z powyższym oferty w ramach zamówień 3/2023, 4/2023, 5/2023 i 6/2023 należy składać:
– w formie pisemnej na adres: Restauracja Stylowa, Plac św. Walentego 2, 43-150 Bieruń
– w formie elektronicznej na adres e-mail: teresazug@wp.pl.
Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 22 czerwca 2023 roku.

Mając na uwadze powyższe realizacja powyższych zamówień planowana jest do 31.07.2023 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 7/2023 (12.06.2023)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Usługi – kompleksowa promocja projektu pt. „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji”. W ramach zamówienia zaproponowana cena winna obejmować koszt kompleksowego zaplanowania i przeprowadzenia akcji promocyjnej w okresie od 1.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Link (do pobrania)

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU

W związku z nieuzyskaniem ofert na realizację ogłoszonych zamówień w wyznaczonych terminach lub rezygnacją potencjalnych wykonawców, Zamawiający podjął decyzję o kolejnym przedłużeniu terminu na składanie ofert. W związku z powyższym oferty w ramach zamówień 2/2003, 3/2023, 4/2023, 5/2023 i 6/2023 należy składać:
– w formie pisemnej na adres: Restauracja Stylowa, Plac św. Walentego 2, 43-150 Bieruń
– w formie elektronicznej na adres e-mail: teresazug@wp.pl.
Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Mając na uwadze powyższe realizacja powyższych zamówień planowana jest
do 31.07.2023 r.

Link (do pobrania)

Projekt „Unikatowe PIWO o smaku HISTORII – reaktywacja Miejskiego Browaru w Bieruniu szansą na utrzymanie się w branży turystycznej, pomimo negatywnych skutków pandemii oraz na rozwój działalności i poprawę pozycji konkurencyjnej restauracji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.